Polityka prywatności

Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne.

1.1. Operatorem https://lekcjeonline.pl (dalej jako Serwis) jest EDU GROUP, ul. 11 Lutego 6/12, 59-100 Polkowice, NIP: 6921336554
1.2. Osoby korzystające z usług Serwisu są jego użytkownikami.
1.3. Serwis realizuje funkcje zbierania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób, poprzez:

a. dobrowolnie wprowadzone przez użytkownika do formularza dostępnego w Serwisie danych osobowych: e-mail, hasło, imię i nazwisko, numer telefonu, obraz, położenie geograficzne, adres internetowy IP;
b. dane logowania udostępniane przez portale społecznościowe;
c. dane o wykorzystaniu z Serwisu;
d. zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”);
e. gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

1.4. EDU GROUP przetwarza dane osobowe użytkowników w związku ze świadczeniem usług przez Serwis i jest Administratorem tych danych zgodnie z informacjami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej RODO zawartej w zakładce www.lekcjeonline.pl/artykul/4/rodo.
1.5. Administrator przetwarzając dane osobowe realizuje wszystkie obowiązki i wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO)
1.6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie umowy lub zgody lub użytkownika, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu:

– umożliwienia świadczenia usług przez Serwis;
– analizy na temat działania Serwisu.

1.7. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych na potrzeby marketingu.
1.8. Użytkownikowi przysługuje prawo cofnięcia wszelkich zgód i zażądania usunięcia jego danych osobowych z Serwisu.
1.9. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania i uzupełniania w przypadku zmiany.
1.10. Użytkownikowi przysługuje również skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w razie nieprawidłowości przetwarzania.
1.11. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez Administratora na czas świadczenia usług przez Serwis.
1.12. Dane osobowe mogą być przekazywane, po wyrażeniu zgody, odbiorcom danych osobowych takim jak:

a. operatorzy sieci reklamowych;
b. Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w związku ze świadczeniem usług analizy danych i obsługą plików cookies;
c. dostawcom serwisów społecznościowych, za pomocą których użytkownik loguje się do Serwisu;
d. operatorzy domen internetowych.

1.13. Administrator w celu realizacji usług Serwisu, może przekazywać dane osobowego użytkownika podmiotom znajdujących się poza granicami UE i terytoriów na obszarze których stosuje się prawo UE, to jest podmiotom mającym siedzibę w USA.
1.14. Administrator informuje, że przekazywanie danych do USA jest możliwe na podstawie art. 45 ust. 1 RODO i decyzji 1 Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjęta na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE- USA, OJ L 207, 1.8.2016, p.1.
1.15. Administrator informuje, że korzystanie przez użytkownika z usług dostawców serwisów społecznościowych umożliwia interakcję Serwisu z sieciami społecznościowymi. Te interakcje i informacje zawsze podlegają ustawieniom Prywatności Użytkownika dla każdej sieci społecznościowej.
1.16. Podanie danych osobowych, choć dobrowolne, jest warunkiem możliwości świadczenia usługi (sprzedaż przez sklep internetowy).

 

2. Informacje w formularzach.

2.1. Serwis zbiera dane osobowe w celu umożliwienia realizacji świadczonych przez Operatora (Administratora) usług za pośrednictwem Serwisu może zapisać ponadto dane o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
2.2. Dane w formularzu nie są udostępniane stronom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.
2.3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, na przykład w celu dokonania procesu obsługi kontaktu handlowego czy udzielania informacji.
2.4. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych i innych podmiotów wymienionych w punkcie 1.11. Polityki.

 

3. Informacja o plikach cookies.

3.1. Serwis korzysta z plików cookies.
3.2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu
i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
3.4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
d. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
e. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
f. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
g. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu
i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
h. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach.
i. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
j. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

4. Logi serwera.

4.1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu
w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
4.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania;
b. czas wysłania odpowiedzi;
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http;
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika –
w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
f. informacje o przeglądarce użytkownika;
g. informacje o adresie IP;

4.3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony;
4.4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

5. Udostępnienie danych.

5.1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie
w granicach prawnie dozwolonych.
5.2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
5.3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

6. Zarządzanie plikami cookies

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.